Krigstrommerne buldrer: Kommende forsvarsaftale med Danmark bliver en brik i USA’s magtspil, kristeligt-dagblad.dk

Sidsel Nyholm, korrespondent, USA

[…] Siden Ruslands annektering af Krim for otte år siden er amerikanerne i stigende grad igen begyndt at se et behov for at opstille et forsvar i Europa. Og det er også en del af forklaringen på, hvorfor den amerikanske regering har taget initiativ til at indlede forhandlinger om en ny forsvarssamarbejdsaftale med Danmark, der kan indebære, at USA udstationerer soldater og militært materiel på dansk jord. Et principielt nybrud i dansk forsvarspolitik, der bryder med årtiers ikke-udstationeringspolitik. […]

Med en aftale om at tillade amerikanske tropper og materiel på dansk jord vil USA have større mobilitet og være bedre rustet, hvis der opstår en krisesituation med Rusland i Baltikum og Østersøen. Danmark og danske baser og havne kan i en sådan situation være et støttepunkt og opmarchområde, hvorfra USA og Nato kan hente forstærkninger.

Den danske regering betoner, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem forsvarssamarbejdsaftalen og Ruslands aktuelle oprustning på den ukrainsk-russiske grænse. Den amerikanske henvendelse til Danmark daterer sig da også et helt år tilbage og kan tolkes som en forlængelse af et stadigt tættere samarbejde mellem de to lande. Omfanget af aftalen skal desuden nu forhandles, og det kan komme til at tage flere år. Men nyheden om, at den danske regering er indstillet på at give amerikanerne en permanent militær tilstedeværelse i Danmark, afspejler ikke desto mindre, hvor alvorlig sikkerhedssituationen i Europa er blevet, og hvor foruroligede både USA og de europæiske lande er. Läs artikel