Krigsförberedelser på skarpen, sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Nu har det otydliga politiska mullret övergått i skarpt försvarspolitiskt språk då president Vladimir Putin höll presskonferens i Moskva torsdagen 23 december. […]

I Expressen heter det: ”Både ÖB och försvarsminister Peter Hultqvist (S) har insett allvaret.”. Nej, det har de inte och det är det största problemet. Det klokaste inlägget finns i GP:s rubrik (24/12) av reportern Jan Höglund med rubriken: ”Putin backar inte – väst står inför ett dilemma.” Helt rätt med tillägget: Både Ryssland och USA står inför ett skarpt dilemma. […]

Detta är ett känt säkerhetspolitiskt dilemma som kan lösas antingen med politik/diplomati eller med krig. Detta dilemma och osäkerheten om vilken part som slår till först fick arméofficerare lära sig redan på kadettskolan.

ÖB däremot som pilot visade med sitt inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademien att han liksom försvarsminister Peter Hultqvist är okunnig om vad gäller planläggning och genomförande av försvarspolitik. Läs artikel