Konferensen Folk och Fred, 9-10 januari 2022

Söndag 9 januari, kl. 10:0017:00 (dag 1)

Öppnande 10:0010:15

10:00 Öppnande och välkomsthälsning.

10:05 Vilka är vi, Nätverket Folk och Fred?


Inledande föreläsningar 10:1511:10 (55 min)
10:15 A Svensk försvarspolitik, närmandet till NATO och den transatlantiska länken.

Sven Hirdman, f.d. statssekreterare och Moskvaambassadör. (25 min)

10:40 B Stormakter och internationella relationer.

Anders Romelsjö, FIB/Kulturfront och SFR, prof. emer., och

Michel Nocetti, undersköterska, aktivist och egenföretagare. (20 min)

11:00 Frågor i anslutning till föredragen. (10 min)Block 1. NATO: historisk bakgrund och nuläge 11:1012:20 (70 min)

11:10 1 Alliansfrihet.

LarsGunnar Liljestrand, medutgivare av Alliansfriheten.se. (20 min)

11:30 2 NATO: historia och speciellt utveckling efter 1991.

Ulf Sparrbåge/Staffan Ekbom. (20 min)

11:50 3 Regeringens NATOsamarbete och de borgerliga partiernas NATOmedlemskap.

Ulf Sparrbåge/Staffan Ekbom. (20 min)

12:10 Allmän diskussion. (10 min)

Hela programmet Programschema Folk och Fred 2022_(2sid).