Kommittén visade på ett logiskt steg framåt, fanbararen.fi

Jens Berg, redaktör, skribent

Ledstjärnan för den parlamentariska kommitté som tagit fram rekommendationer för den framtida värnplikten var en ökad jämlikhet. Kommitténs förslag känns vettiga, men för att förslagen skall utfalla väl krävs det också ekonomiska muskler.[…]

De förslag kommittén presenterar är balanserade. Det mest uppseendeväckande förslaget är att uppbådet ska bli obligatoriskt för en hel årskull. Med den här åtgärden vill kommittén sänka ribban för kvinnor att göra värnplikt. I och med ett obligatoriskt uppbåd har man en större chans att informera om värnplikten och att fånga upp unga kvinnor som är intresserade av att göra militärtjänst. Förslaget leder förhoppningsvis till att ännu fler unga motiverade kvinnor väljer att tjänstgöra vid exempelvis Nylands brigad.

Den andra större rekommendationen handlar om kriterierna för de unga män som i dag gallras bort på grund av sjukdom eller på grund av andra fysiska egenskaper. Kommittén vill att man i framtiden bättre ska kunna skräddarsy olika alternativ till tjänstgöring för de här grupperna. Exempelvis ska även personer som lider av diabetes eller personer med större rörelsehinder kunna bidra till försvaret. Kommittén syftar till exempel på olika uppgifter inom cyberförsvaret. Läs artikel