Kommentar till inlägg om Hjalmar Söderberg

Ingemar Folke

Det var en mycket rolig och intressant artikel. Inte visste jag att Hjalmar Söderberg hade skrivit något så explicit politiskt! Fast i Den allvarsamma leken (1912) finns för all del en replikväxling mellan hans alter ego, Hinke Rissler, och Ellen Keys alter ego, fröken Hej. Fröken Hej förebrår Rissler att han inte hade undertecknat hennes och borgmästare Hindlagens (Lindhagens) fredsupprop 1905. Rissler svarar att han som en erkänt ”osedlig” författare inte besatt någon auktoritet i så allvarsamma saker. Och för det andra så litade han på att de svenska statsmännen skulle av sig själva inse att ett krig mellan Sverige och Norge skulle innebära slutet för bägge länderna. ”Och det tycks de ju också ha gjort!” Märta Brehm, som är med på samma kalas, bryter in i samtalet: ”Jag trodde verkligen inte att ni brydde er något om politik, herr Rissler? – Rissler hann inte svara henne, Markel förekom honom: ”Bästa fröken Brehm, vet ni verkligen inte att Hinke Rissler för ett par år sedan var nära att bli tagen av polisen för anstiftande av uppror?” – ”Du överdriver då alltid, sade Rissler.”

Artikeln om Hjalmar Söderberg finns att läsa här.