Kommendören för marinen om försvaret av Åland: Jag kan garantera att vi är först på plats, hbl.fi

Finland är väl förberett på att försvara Åland – trots demilitariseringsavtalet. Det försäkrar marinens kommendör, konteramiral Jori Harju, i ljuset av det skärpta säkerhetsläget i Östersjön i och med kriget i Ukraina.– Vi kan sköta vår uppgift och försvara Åland under alla omständigheter. Vi kommer att vara först på plats.

I och med Rysslands invasionskrig i Ukraina har Ålands demilitariserade status återigen orsakat oro i den offentliga debatten. Men konteramiral Jori Harju, kommendör för marinen, sover lugnt om nätterna och har en hälsning till de finländare och ålänningar som är oroade för att ryska trupper, inte finska, ska vara först på plats på Åland som är demilitariserat i fredstid. […]

Det gamla traktatet slår fast att Finland är skyldigt att försvara Åland om krig bryter ut i Östersjön. Vår uppgift inom Försvarsmakten är att i den situationen ta fram en föredragning till statsrådet att vi anser att det är dags att ta sig till Åland och försvara öarna. Beslutet är politiskt. Läs artikel