Kärnvapenfria länder står upp för nedrustning, sn.se

När stormakterna vapenskramlar måste länder utan kärnvapen verka för nedrustning. Det anser företrädare för 16 länder som på utrikesminister Margot Wallströms initiativ skrivit under en gemensam deklaration i Stockholm.

Vi lever i en tid där det inte längre rustas ned, utan på vissa håll rustas upp. Det kan vi inte acceptera, säger Tysklands utrikesminister Heiko Maas. […]

Tysklands utrikesminister Heiko Maas välkomnar Wallströms initiativ och betygar att den tyska regeringen har ett stort intresse av att fortsätta samarbetet om kärnvapennedrustning.

Frågan är ju knappt på den politiska dagordningen längre, men den hör hemma där. Vi behöver internationellt samarbete, och därför har jag själv erbjudit mig att stå värd för ett möte i början av nästa år i Berlin, säger han i anslutning till mötet.

Dan Smith, chef för fredsforskningsinstitutet Sipri, anser att den internationella diskussionen om nedrustning allt mer kännetecknas av hopplöshet.

Samtidigt poängterar han att ickespridningsavtalet är en uppgörelse som handlar om att ge och ta, och att det bland många länder utan kärnvapen finns en frustration över att kärnvapenmakterna inte uppfyller sin del av överenskommelsen.

Tanken med avtalet är att icke-kärnvapenstaterna fortsätter att avstå från att utveckla kärnvapen, medan kärnvapenstaterna tar steg i riktning mot nedrustning. Sedan en tid tillbaka sprider sig en otålighet bland icke-kärnvapenstaterna, eftersom den här uppgörelsen inte längre efterlevs. Det som har hänt det senaste året, vad gäller vapenkontroll mellan USA och Ryssland, ökar otåligheten ytterligare, säger han. Läs artikel