Kärnvapen och Norden, möte 6 februari på ABF i Stockholm

Måndag den 6 februari, kl 18.00. Kärnvapen och Norden

Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag? Hur påverkas vi av NATO:s och Rysslands nya kärnvapenpolicy? Hösten 2010 presenterade centerpartisterna Johan Linander och Annie Lööf en riksdagsmotion om en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesutskottets majoritet fastslog i sitt svar att ”massförstörelsevapen är ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet” men avslog ändå motionen. Efter regeringens ja till en FN-resolution i general­försam­lingen i höstas om ett globalt förbud mot kärnvapen har dock zonfrågan fått nya aktualitet. Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister (S), fd FN-ambassadör och fd riksdagsledamot (S), Gunnar Westberg, Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (C).Arrangör: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen.

Plats: Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41.