Julklappstips 2022

Mats Björkenfeldt

Under året har utkommit en hel del böcker som uppmärksammats på denna sajt. Några av dessa bör hamna under granen.

Nevra Biltekins med fleras bok om den svenska freden sedan 1814 är då en given present.

Att freden är en skör tråd skildras fint i professor emeritus Lars Ericson Wolkes bok om danskarnas krig mot Tyskland under mitten av artonhundratalet och dessa krigs kopplingar till Sverige

I anknytning härtill har historikerna Rasmus Glenthøj och Morten Nordhagen Ottosen skrivit två böcker om Skandinavien på artonhundratalet.

Docenten Lena Jonson bok om den ryska floden Volga och dess historia är en given bok jag hade önskat mig om jag inte hade läst den redan.

Vad gäller vår nutid har journalisterna Inge Jørgensen och Leonid Ragozin skrivit en intressant bok om en tragedi och en möjlig väg ur den.

Den norska folkrättsexperten Cecilie Hellestveit har skrivit en viktig bok om Ukrainakriget, som bör läsas av många. Och i anslutning härtill bör man gärna lägga i julsäcken en annan norsk sakkunnigs alster om en gränsstats dilemma

Vad gäller Sveriges trassel med Turkiet i anledning av Sveriges Natoansökan, är en given julklapp Dimitar Bechevs  bok Turkey Under Erdoğan.

Den fine författaren Max Egremonts bok The Glass Wall. Lives on the Baltic Frontier, i vilken han skildrar Estlands och Lettlands historia och nutid, måste även rekommenderas.

Slutligen anbefalles, trots att boken utkom förra året, att så många som möjligt får som julgåva en av de främste folkrättsexperterna Olivier Cortens senaste utgåva av sin bok om folkrätt och krig.