Jubileum för lottorna, den största kvinnoorganisation Sverige haft, sempermiles.se

Svenska Lottakåren fyller 95 år idag. Vi ber att få gratulera och tacka för nära på ett sekel av alla möjliga sorters insatser.

Officershustrun Tyra Wadner hade besökt Finland och sett Föreningen Lotta Svärd där finska kvinnor frivilligt organiserat sig för att bistå försvaret. Åter i Sverige genomförde hon sitt initiativ för att skapa en svensk motsvarighet vilket den 10 september 1924 i ett första steg blev till Stockholms Landstormskvinnor vars deltagare kallade sig för lottor efter sina finska förebilder. […]

Idag finns 88 lokala kårer som utgör en viktig del i frivilligrörelsen med gemenskap och uppgifter för såväl försvar som samhälle. En pigg 95-åring där man själva beskriver verksamheten så här: ”Våra medlemmar, lottor, ges genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Våra utbildade och övade lottor är frivilliga som bidrar till totalförsvarets beredskap.” Läs artikel