Journalistik, inte landsförräderi, hbl.fi

Torsten Fagerholm, ledarskribent

Är Finland längre en öppen västerländsk demokrati? Just nu tycks myndigheterna gå in för ett försök att kriminalisera ansvarsfull, journalistisk granskning som utförs i syfte att driva en sund samhällsdebatt.

Under kalla kriget agerade finländska massmedier underdånigt. Också inom den politiska debatten kröp man inför grannen i öst. Speciellt fruktade var de berömda tillrättavisningar, så kallade kvarnbrev, som kapellmästaren på Ekudden brukade komponera då han ville återupprätta kadaverdisciplin. Den resulterade kollektiva självcensuren förblir en historisk skamfläck. I dag, 35 år efter Kekkonens död, blir vi exceptionellt nog hemsökta av hans vålnad: av det instinktiva hukandet inför makten.

Just nu står tre journalister vid Helsingin Sanomat åtalade för ”röjande av statshemlighet”. Det väcker otaliga frågor med tanke på pressfriheten, inte bara i vårt eget land. För fyra år sedan publicerade vårt lands – och Nordens – största dagstidning en artikel om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter i skogens djup invid Tikkakoski, strax norr om Jyväskylä. Samma dag brottsanmälde Huvudstaben tidningen: man misstänkte att journalisterna kommit över hemligstämplat material på olaglig väg. Förundersökningen kammade noll på den punkten, men malde på i övrigt. Snart gjorde polisen en grundlig husrannsakan hos en av journalisterna: beslagtog telefoner, en dator, en surfplatta och ett antal USB-minnen. Läs artikel