Jens Stoltenberg kritisk till nordiskt block i Nato: ”Vi ska inte bygga barriärer”, svenska.yle.fi

Natos generalsekreterare säger att Norden tillsammans har en imponerande styrka och vill se mer nordiskt samarbete. Men han vill inte se ett nordiskt block i Nato. […]

ens Stoltenberg sade under en efterföljande diskussion med Nordiska rådets ledamöter att han tror att det nordiska försvarssamarbetet Nordefco kan spela en större roll i framtiden då alla nordiska länder är Natomedlemmar. Han sade också att Nordens gemensamma luftstyrka på 250 stridsplan ger fantastiska möjligheter i Norden, Baltikum och i Nordsjön.

– Men Nato är en kollektiv organisation av snart 32 länder. Vi är inte uppdelade i regioner. Vi tycker att det är bra att länder samarbetar inom Nato, men det får inte skapas nya barriärer. Jag önskar inte att det skapas ett nordiskt block, säger Stoltenberg. […]

Finland, Danmark och Sverige förhandlar alla med USA om ett så kallat DCA-avtal som skulle ge amerikanerna bättre förutsättningar att hjälpa till att försvara området. För Finlands del är förhandlingarna slutförda, nu krävs bland annat riksdagens godkännande innan avtalet träder i kraft och blir offentligt. Norge ingick ett DCA-avtal med USA redan 2021.

Enligt vad Yle erfar skulle Finland ställa flera av sina garnisoner och militära områden till USA:s förfogande, men varken amerikanska militärbaser eller permanenta styrkor ska inrättas här. Läs artikel