Inga robotar över Östersjön – Putin kan vara nöjd ändå, Jonas Gummesson, svd.se

Rysk militär verkar inte ha avlossat några robotar mot testområdet ”Russia 1” utanför Blekinges kust vid den nu avslutade övningen i Östersjön. Men det kanske heller aldrig var meningen. Slutsatsen i Musts årsöversikt för 2017 är att både Ryssland och Nato använder övningar som en del av sin ”strategiska kommunikation”.[…]

Så här i efterhand säger ryssarna att det rörde sig om en rutinövning: artilleri med skarp ammunition, bekämpning av sjö- och luftmål från tre korvetter och en fregatt, ubåtsjakt med stöd av sjöoperativa helikoptrar. Det lettiska försvarsministeriet bekräftar att det aldrig avlossades några missiler, det svenska försvaret har inga kommentarer. Men ingenting tyder på robotprov i luftrum under svensk flygkontroll.[…]

Samtidigt är det inget ryssarna är ensamma om, så kallade signaler är legio i samband med militär övningsverksamhet. Det gäller även Sverige när Försvarsmaktens Jas Gripen-plan flyger i formation med amerikanska B52-bombare under Baltops i Östersjön.

I ”Årsöversikt 2017” beskriver Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Östersjöområdet som en ”en friktionsyta mellan öst och väst”. Båda ”huvudaktörerna – Ryssland och Nato ”definierar och verkar för sina säkerhetsintressen på sådana sätt att motsättningar förstärks och samarbetslösningar blir svåra att hitta”.[…]

Must väljer nu i sin utvärdering att dra Ryssland och Nato över en kam och ser båda sidor som lika goda kålsupare. Dessutom beaktas säkerhetsläget även ur ett ryskt perspektiv:

”Ryssland upplever Natos närvaro och aktiviteter i östra Europa som ett hot mot sin nationella säkerhet”.

Det är ett mindre endimensionellt synsätt än det vanliga och i all sin enkelhet värt att notera.Läs artikel