India interessert i mer russisk råolje og LNG-forsyninger via Den nordlige sjørute, highnorthnews.com

India er interessert i å øke tilførselen av russisk olje og flytende naturgass, samt i å bruke Den nordlige sjørute for energiforsyning, ifølge en felles uttalelse publisert i etterkant av det 21. russisk-indiske toppmøtet, som fant sted sist mandag.

«Begge parter gjentar sin vilje til å øke tilførselen av russisk råolje på langsiktige kontrakter gjennom fordelaktig prising, styring av LNG-import til India, samt mulig bruk av Den nordlige sjørute for energiforsyning», står det i uttalelsen.

Landene ble videre enige om å utvide samarbeidet på gassektoren og vil opprette en felles arbeidsgruppe for gass som skal identifisere områder med gjensidig nytteverdi, noe som blant annet omfatter utvikling av investeringer i gass-infrastruktur og -distribusjonsprosjekter, bruk av LNG i transport, samt fremvoksende drivstofftyper, inkludert hydrogen. Läs artikel