I dag er det 100 år siden Fridtjof Nansen mottok Nobels fredspris. Holder begrunnelsen i dag? forskning.no

Nansen er kanskje den mest kjente nordmann gjennom tidene. Han var polfarer, oppdager, vitenskapsmann, nasjonsbygger og diplomat. De siste ti årene av livet sitt brukte han til å bygge opp de virkelig store internasjonale institusjonene for internasjonalt samarbeid og humanitært arbeid.

Han reiste ut i 1905 og ble gang på gang hanket inn for å løse nye oppgaver for Norge og senere for det internasjonale samfunnet.

– Nansen er den mest innflytelsesrike diplomaten Norge noen gang har hatt, sier Iver B. Neumann.

Han er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og forsker på diplomatiets historie. Han argumenterer for at begrunnelsen for å gi Nansen Nobels fredspris står like støtt i dag som for hundre år siden. Nansen er kanskje den mest kjente nordmann gjennom tidene. Han var polfarer, oppdager, vitenskapsmann, nasjonsbygger og diplomat. De siste ti årene av livet sitt brukte han til å bygge opp de virkelig store internasjonale institusjonene for internasjonalt samarbeid og humanitært arbeid.

Han reiste ut i 1905 og ble gang på gang hanket inn for å løse nye oppgaver for Norge og senere for det internasjonale samfunnet.

– Nansen er den mest innflytelsesrike diplomaten Norge noen gang har hatt, sier Iver B. Neumann.

Han er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og forsker på diplomatiets historie. Han argumenterer for at begrunnelsen for å gi Nansen Nobels fredspris står like støtt i dag som for hundre år siden. Läs artikel