I Åbo utlyses julfreden från Brinkalahusets balkong vid Gamla Stortorget varje julafton. turku.fi

Åbo stads protokollchef Mika Akkanen utlyser julfreden den 24 december 2022 kl. 12.

Tillställningens gång enligt bekant mönster:

  • kl. 11:57 Vår Gud är oss en väldig borg – psalm 154; 1, 4
  • kl. 12 Åbo domkyrkas klocka slår 12. Inledningsfanfar ur marschen Marskalkens silverhorn, komp. Artturi Rope
  • Åbo utlyser julfred, protokollchef Mika Akkanen
  • Vårt land (1. finska, 1. svenska, 2. finska)
  • Björneborgarnas marsch

Yle sänder utlysningen av julfreden som både på tv och i radio. Den kan också ses via nätet.

Utlysningen av julfreden är en tradition som inleder julfirandet och som officiellt förklarar julen inledd. Från traditionens första århundraden finns inga exakta formuleringar bevarade, men det centrala innehållet har bevarats: den höglästa utlysningen påminner om att julfreden börjar, den uppmanar till att tillbringa högtiden i god sämja, hotar dem som bryter mot freden med stränga straff och önskar god jul.

Utlysningen av julfreden i Åbo är en näst intill oavbruten, 700 år lång tradition som upprätthållits sedan 1300-talet. Julfreden har utlysts från Brinkkalahusets balkong sedan 1886. I sin nuvarande form har julfreden utlysts sedan 1903.

Julfreden utlystes förmodligen inte

  • under stora ofreden 1712–1721,
  • möjligtvis under 1809–1815,
  • under milisstrejken 1917
  • och på grund av rädslan för flygbombningar 1939.

Julfreden utlyses kl. 12 på julafton på Gamla Stortorget på finska och svenska. Utlysningen av julfreden i Åbo har sänts i radio sedan 1935. Tv-sändningarna startade 1983 i Finland och från och med 1986 sänds utlysningen av julfreden på tv också i Sverige. Numera kan man följa med utlysningen av julfreden i direktsändning via webben över hela världen.