Hur agera om Trump återtar makten, raserar Nato eller närmar sig Putin på Europas bekostnad? hbl.fi

Frida Stranne, USA-forskare och lektor i Statsvetenskap Högskolan i Halmstad och Nordamerikainstitutet, Uppsala universitet, Trita Parsi, Executive Vice President, Quincy Institute for Responsible Statecraft, Washington DC

[…] I ljuset av det och med en blick som ser längre än enbart där vi står just nu framträder ett inte alls osannolikt scenario där en oberäknelig Donald Trump återigen blir amerikansk president 2024 – eller att någon lik honom om ett, två eller tre val framåt är president i USA. Liknande utvecklingstendenser ser vi också i andra delar av Natoalliansen vilket är illavarslande. En anslutning till Nato är därför inte per automatik en genväg till ett säkrare Finland och Sverige.

Att inte beakta dessa aspekter inför ett finskt och svenskt Natomedlemskap vore direkt oansvarigt. Såväl de som ivrar för ett forcerat medlemskap som våra regeringar och riksdagspartier är svaren skyldiga för hur en rad frågor ska hanteras som i dag är obesvarade och kräver ingående analys.

Hur tänkte man sig exempelvis agera om Trump återtar makten och börjar rasera Nato på det sätt han finner lämpligt, alternativt om han väljer att röra sig närmare Putin på Europas bekostnad? Är svenska folket redo att skicka trupper för att försvara Erdogan och dennes alltmer militanta politik i Mellanöstern eller om Washington återgår till att intervenera och ockupera länder i regionen? På vilka sätt gör det våra länder säkrare att vara i allians med länder vars demokrati vacklar? Läs artikel