Hultqvist: Skapa gemensam armé i norr, dn.se

I Nato bör Sverige och Finland ihop med Norge skapa en gemensam armé för Nordkalotten.

Det föreslår nye ordföranden i riksdagens försvarsutskott Peter Hultqvist (S). Han anser att Försvarsmakten borde varit mer lyhörd för stridspiloternas lönekrav. […]

Efter åtta år som minister är han tillbaka som ordförande för försvarsutskottet. Hultqvist efterlyser en större medvetenhet om vad Sveriges och Finlands Nato-inträde innebär. En effekt är att det fördubblar försvarsalliansens gräns mot Ryssland.

– Ryssland kommer att vara ett problem för hela Europa och västvärlden under lång tid framöver. Även om kriget i Ukraina avslutas kommer spänningsläget inte att försvinna. Ryssland har varit, och är, ett auktoritärt land med expansionstankar. Därför måste vi ha en militär styrka med en hög tröskel och enighet i Nato och EU, säger Peter Hultqvist.

I Nato svarar varje land för sitt eget försvar – men för kris och krig utarbetas gemensamma försvarsplaner. Det innebär att svenska soldater ska kunna försvara norra Finlands gräns mot Ryssland?

– Ja, har vi ett gemensamt ansvar. Det är ju en av grunderna i Nato att man tar ett kollektivt ansvar. I Norden har vi en särskild förpliktelse att hjälpa varandra. Vi har redan nu krigsplanläggning med Finland, svarar Peter Hultqvist som säger att det blir avgörande att kunna försvara och dominera landområdet från ryska gränsen bort till norska kusten.

– En väldigt viktig uppgift blir att samordna arméerna i Finland, Sverige och Norge på norra skandinaviska halvön så att det i praktiken fungerar som en armé, säger han.

I dag håller Sverige på att bygga tre armébrigader (en brigad är cirka 4 500 militärer), varav en finns i Boden. Ett förstärkt försvar i norr utreds, till exempel ett återetablerat förband Kiruna. Hultqvist utesluter inte fler brigader. En annan viktig uppgift blir att koppla ihop de nordiska ländernas luftförsvar ned Natos.

– Ett integrerat luft- och missilförsvar är ett väldigt stor och viktig utmaning. Vi och Finland måste göra jobbet. Det är inte bara att besluta, utan det kräver ett omfattande arbete, understryker han. Läs intervjun