Hemvärnet svämmar över av ansökningar: ”Svårt att ta emot alla”, dn.se

Fler och yngre söker sig till hemvärnets södertörnsgrupp där Roslagsbataljonen och Södertörnsbataljonen ingår. På bara några månader har antalet sökande trefaldigats här.

– Många frågar sig vad de kan göra för Sverige. Det är nästan så att vi har svårt att ta emot alla, säger Björn Svensson som är major och ställföreträdande chef för Södertörnsgruppen.

Under januari 2022 kom 993 ansökningarna in till Hemvärnet i landet – en ökning med 156 procent jämfört med samma period ifjol. Förklaringen tros vara det säkerhetspolitiska läget i världen och att Hemvärnet synts mycket i media.

– Många har gjort värnplikten och nu känner de att de vill dra sitt strå till stacken. Pandemin har säkert bidragit också. Många har suttit hemma och känner att de vill ut i skogen och träffa folk igen, säger major Björn Svensson. Läs artikel