Här är en översikt av sanktionerna mot Ryssland – EU fryser Putins och Lavrovs tillgångar, svenska.yle.fi

[…] Det pågår diskussioner om att utestänga Ryssland från Swift.

Swift är ett företag som möjliggör internationella transaktioner mellan banker. Swift ägs av bankerna och är registrerat i Belgien. Systemet används i över 200 länder och över hälften av Rysslands finansinstitut är medlemmar i Swift.

Ukraina kräver att Swift ska inkluderas i sanktionerna. Bland annat Storbritannien och de baltiska länderna har lobbat för att Ryssland ska utestängas från systemet. USA, Tyskland och Frankrike har ändå meddelat att det inte är aktuellt nu, utan ska ses som en sista åtgärd.

I praktiken skulle en uteslutning stoppa betalningar för export och import mellan Ryssland och stora delar av omvärlden.

Swift-sanktioner skulle också påverka EU-länder med nära handelsrelationer till Ryssland. Det kunde till exempel påverka leveranserna av olja och naturgas. En uteslutning kunde också leda till globala störningar på finansmarknaden.

Mellan 2012 och 2016 stängdes iranska banker av från Swift i samband med sanktioner mot landets kärnvapenprogram. Avstängningen hade förödande konsekvenser för den iranska finanssektorn. […]

EU inför sanktioner som gäller 70 procent av Rysslands finansbransch, uppger Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Sanktioner riktas också mot statsägda bolag i nyckelpositioner, inklusive försvar. Enligt von der Leyen kommer de här sanktionerna bland annat att höja priset på lån, samtidigt som det kommer att leda till högre inflation, i Ryssland.

EU stoppar också personer inom den ryska eliten från att göra insättningar i europeiska banker. Läs artikel