Hans ansvar är att skydda Göteborg mot främmande makt, gp.se

Mannen som på plats har det militära ansvaret heter Fredrik Herlitz och är 49 år.

Han är överste och utsågs i somras till chef för Göteborgs garnison och Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4. […]

I torsdags kväll meddelade Försvarsmakten att den beslutat att omfördela sina resurser för att operativt förstärka olika platser i landet, bland annat på Gotland.

Inte minst påverkas Göteborgs garnison och Amf 4 där över 1 000 personer arbetar, 300 värnpliktiga utbildas samt cirka 2 400 avtalssoldater som är knutna via Hemvärnet.

– Vår beredskap har anpassats och vårt fokus har skärpts utifrån det som sker. Inte minst för att vi med kort varsel snabbt ska kunna sättas in på olika platser i landet, säger Fredrik Herlitz.

Han säger att trots att den militära konflikten mellan Ryssland och Ukraina pågått en längre tid kan bilden ändras snabbt militärt beroende på vad som sker.

– Men risken för ett väpnat angrepp mot Sverige ser jag i dagsläget som liten, säger han. Läs artikel