Grensepassering forenkles for norske styrker, forsvaretsforum.no

Sammen med USA og Canada fikk Norge full deltagelse i prosjektet Permanent Structured Cooperation (Pesco) mandag 14. desember.

-Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har aktualisert behovet for forbedringer i evnen til militær mobilitet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), ifølge regjeringens nettsider.

– En av de største utfordringene med dagens system har vært prosedyrene for klarering av militære styrker som passerer grensene i Europa, som preges av store nasjonale variasjoner.

Han legger til at prosjektet har som mål å øke både norsk og europeisk sikkerhet og Norges forhold til Nato og andre allierte i Europa. Enoksen påpeker også at det fortsatt blir opp til hvert enkelt land å bestemme hvilke styrker som får passere inn på territoriet.

– Deltakelsen ivaretar hensynet til nasjonal suverenitet, og det vil fortsatt være opp til norske myndigheter om utenlandske styrker skal gis adgang til norsk territorium. Läs artikel