Granatattack i Mali – ingen svensk skadad, forsvarsmakten.se

I Gao finns så väl svensk personal tillhörandes FN-insatsen Minusma och specialförbandsoperationen Task Force Takuba. Ingen svensk personal kom till skada. Däremot stupade en soldat från en annan nation och flera skadades.

Sverige bidrar med omkring 220 soldater och officerare till FN-insatsen Minusma, 150 till den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba och 8 officerare till EU:s tränings- och utbildningsinsats EUTM Mali. Läs pressmeddelande