Geopolitik hotar standardiseringen av 5g, di.se

Henrik Glimstedt, professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Utfrysningen av Huawei riskerar att leda till en att teknologin fragmenteras i tre olika standarder för olika marknadsområden, vilket både hotar ny teknikutveckling och global cybersäkerhet. [….]

I dag ser vi tecken på att Kina – oberoende av Huaweis strategier – utvecklar en rad nya standarder som substitut, till exempel ARM-standarden som ligger till grund för 5g-telefonernas hårdvara. Samtidigt finns alltså en amerikansk strategi för att etablera en alternativ 5g-standard. Light Reading, ett av de välunderrättade branschorganen, rapporterade redan 2020 att Sprint, AT&T and FirstNet har börjat bojkotta 3GPPs möten.

När geopolitiken nu gör sig gällande i standardiseringsprocessen står helt enkelt mycket på spel. 5g- och 6g-teknologier riskerar att fragmenteras i tre olika standarder för olika marknadsområden, vilket skulle underminera den globalt integrerade marknaden.

Eftersom det är denna marknad som i sin tur gör global 5g-/6g-kommunikation möjlig, hotas alltså även denna teknikutveckling. Dessutom hotas också förutsättningarna för att skapa global cybersäkerhet, alltså  det som är syftet med många av de myndighetsåtgärder som nu har införts. Läs artikel