Forsvarssjefen er bekymret! folkebladet.no

Tor Nymo , tidligere stortingsrepresentant for Troms Sp og offiser

Fredag la statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fram regjeringens forslag til ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret. Regjeringen legger opp til en langtidsplan som ligger under den minst ambisiøse av de fire alternativene i forsvarssjefens fagmilitære råd. Opposisjonen på Stortinget og forsvarsvenner over hele landet er tydelig skuffet og misfornøyd og gir klart uttrykk for det. […]

En annen stor bekymring, ifølge forsvarssjefen, er at anskaffelsen av luftvern mot langttrekkende missiler er skjøvet ut i tid. Det vil si at et effektivt luftvern mot presise langdistansemissiler ikke er på plass i Norge før i 2030, altså om ti år.

Jeg tror det er flere enn meg som finner det uforståelig at regjeringen så totalt velger å overse forsvarssjefens fagmilitære råd om å velge alternativ A som det høyeste ambisjonsnivå for å styrke Forsvaret tilstrekkelig til å møte de store utfordringene vi ser utvikle seg, ikke minst i nordområdene Det handler faktisk også om å sikre at en småstat som Norge får beholde råderett over et sjøterritorium som er syv ganger større enn vårt landterritorium. Og det handler også om at det er vårt forsvar og ikke noen andres som skal ivareta vår suverenitet. […]

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen slo fast under sin årstale i Oslo militære samfund at Forsvaret ikke lenger kan forsvare Nord-Norge, og at det samme forsvar heller ikke er i stand til å ta i mot allierte forsterkninger. Läs artikel

Läs också vår kommentar till den norska långtidsplanen här på sajten.