Försvarspolitisk skandal!

Per Blomquist, överste av första graden och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Krigshetsarna Hultqvist/Bydén, som vill satsa huvuddelen av de 87 försvarsmiljarderna på anfallsstrid mot vår övermäktige granne i öster, bör bytas ut. Unga fackmän som kan och förstår värdet av en äkta försvarsstrid bör snarast ta över. Det är freden och friheten som ska försvaras.

ÖB Bydén spelade utrikesminister vid Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst den 12 november 2016 med naiva uttalanden. Han ansåg sig till exempel veta att Ryssland inte är ”tillfreds med nuvarande världsordning”. (KKrVA:s Handlingar och Tidskrift 4:2016)

Debatt undviker Hultqvist/Bydén, exempelvis mot Raimo Jakola som 1974–1994 genomförde militärstrategiska hotprognoser och framtidsinriktade strukturstudier för försvaret. Med sin erfarenhet har han utmanat till debatt med följande korta inlägg:

”I nordvästra Ryssland finns idag tre fjärrstridsenheter med precisionsstyrda och målsökande robotar med konventionella och kärnstridsspetsar som i norra Sverige når mål ner till linjen Skellefteå-Sorsele och i södra Sverige (från Kaliningrad) upp till linjen Halmstad- Stockholm. Målen nås beroende på typ av robot fem till trettio minuter efter uppskjutning från ryskt territorium.

Enheterna har två typer av mark- och sjömålsrobotar. Missilrobot som med 2300 m/s följer en femtio kilometer hög ballistisk bana mot mål. Kryssningsrobot som med 300 m/s flyger tjugo till hundra meter över terrängen mot mål. Båda har hög träffsannolikhet och kan i banan omriktas mot nytt mål och göra undanmanövrar som skydd mot bekämpning från marken.

Typerna är var för sig extremt svåra att bekämpa. Än svårare att bekämpa är en samlad attack med båda typerna. Effektivt skydd mot fjärrstridsenheternas robotattacker förutsätter därför kort- och långräckviddigt luftvärn med förmåga att bekämpa attackerande robotar. System vi saknar och av kostnadsskäl kan komma att sakna i tillräcklig mängd för att effektivt skydda viktiga delar av försvaret. Delar som staber, sambands-, spanings- och underrättelsecentraler i berg- och betongutrymmen, flyg- och örlogsbaser och kommunikationsknutpunkter.

Fjärrstridsenheterna är redan ett stort och ökande hot mot dessa mål!”

Raimo Jakola började redan år 2010 varna för Rysslands och USA:s upprustning med robotmissiler.

Stormakterna USA och Ryssland befinner sig i ett säkerhetspolitiskt dilemma i Norden. De kan med politik och diplomati komma ur denna klämma.

Om krig utbryter vet ingen vem eller vad som utlöser en sådan katastrof. Svenska politiker bör dock veta att ett försvar av freden för vår självständighet och frihet är möjligt. Ekonomin ska användas till detta defensiva försvar.

Självklart ser de ryska marskalkarna att ett trovärdigt, självständigt svenskt försvar är till fördel för Ryssland mot USA/Nato. Men de kan också göra bedömningen att vår trovärdighet inte håller. Då måste Ryssland svara för att vårt svenska territorium förblir ett skydd för Rysslands överlevnad och suveränitet.