Försvarsmakten vill kunna lägga ut sjöminor i svenskt vatten – även i fredstid, svt.se

Nu ber försvaret regeringen om en regeländring inför ”snabbt uppkomna mycket allvarliga lägen”.

– Vi behöver ha de här verktygen för att uppfylla vårt uppdrag att skydda landet och dess invånare, säger örlogskapten Anders Ellström.

Försvarsmakten vill kunna minera svenskt vatten i gråzonslägen då regeringen ännu inte utlyst höjd beredskap.

I en skrivelse från Försvarsmakten till regeringen skriver myndigheten att man har behov nya regler för att ”snabbt kunna agera vid risk för väpnat angrepp”. Situationerna som nämns är att ”förhindra en angripare att landstiga i en viss hamn” men också att skydda marinens baser. Läs artikel