Försvarsmakten styr utrikespolitiken, hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo

Försvarsministeriet har fått en utredning, som den beställt av den amerikanska tankesmedjan Rand för att bättre kunna bedöma Finlands situation i händelse av en militär kris (HBL 9.10). I sin rapport konstaterar Rand att vårt land inte är kapabelt till snabbt militärt samarbete med andra länder ”om det smäller” och talar för närmare samarbete med USA.

Tankesmedjan föreslår att amerikanska soldater regelbundet skulle träna krigföring på finsk mark för att vänja sig vid våra väderleksförhållanden och att finskt territorium skulle användas för att från luften bekämpa landmål. Den framhåller att USA och Nato kommer att se till att fjärde och femte generationens jaktplan framöver ska kunna samarbeta effektivare med varandra än i dag och att Finland, om vi skaffar amerikanska F-35 plan, kommer att få en unik underrättelse-, övervaknings- och rekognoseringsförmåga på köpet.

Det är överraskande att Försvarsministeriet vänt sig till en amerikansk tankesmedja för att få en utomstående bedömning av vårt lands beredskap i en krissituation, då beslutet att förnya våra jaktplansflottiljer utgick från att vi anhåller om offerter från flera olika tillverkare i olika länder. En förklaring kan vara att Utrikesministeriet och Försvarsministeriet i föregående regering leddes av sannfinländare, utrikesminister Timo Soini och försvarsminister Jussi Niinistö, som båda var hängivna anhängare av ett fördjupat samarbete med USA. […]

Ansvaret för vårt lands utrikespolitiska linjeval ligger i första hand hos presidenten och regeringen, men det ligger också i riksdagen, och alla som tar del i det utrikespolitiska beslutsfattandet har skyldighet att sätta sig in i de centrala frågorna. Försvarsmaktens uppgift är att försvara vårt land ”där det ligger” och därför inte att satsa stora resurser på vapen, som i första hand är byggda för anfall och inte för försvar. Läs artikel