Försvarsmakten behöver bättre ekonomisk styrning, sr.se

Statskontoret får i uppdrag att granska hur Försvaret hanterar sin budget. Det beskedet gav försvarsminister Peter Hultqvist till Ekot på tisdagen.

-Man kan ha god hjälp av att låta utomstående vara med och granska och lägga sina synpunkter på verksamheten. Det kan vara ett stöd både för regeringen och Försvarsmakten. Nu har vi så stora belopp som går in också, 25 miljarder kronor fram till 2020, så vi måste hela tiden titta på att vi har en bra hantering av ekonomin, säger Peter Hultqvist.

Liksom flera gånger tidigare varnar Försvarsmakten inför nästa år för att den budget som finns inte räcker till för allt som försvaret väntas göra och köpa. Läs artikel