Forsvarsdepartementet bekrefter forespørsel fra USA, nettavisen.no

Forsvarsdepartementet bekrefter at Norge har mottatt en forespørsel fra USA om bidrag til en innsats for å styrke sikkerheten for skipsfarten i Hormuzstredet.

– Vi stiller oss positive til USAs initiativ, men det er behov for mer informasjon før vi gjør en vurdering av eventuelle norske bidrag. Det er altså ikke konkretisert hva mekanismen vil innebære. Det er derfor for tidlig å si noe om eventuelle norske bidrag, men dette vil vi diskutere nærmere med USA og andre allierte når det er mer klarhet i rammene for et mulig samarbeid, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en skriftlig uttalelse om saken. Läs artikel