Försvarsberedningen inför kommande försvarsbeslut, regeringen.se

Den 11 mars 2020 fattade Försvarsministern beslut om anvisningar för Försvarsberedningens fortsatta arbete. Enligt anvisningarna ska Försvarsberedningen delta i överläggningar rörande det militära försvaret inför kommande försvarsbeslut. Överläggningarna ska vara avslutade senast den 15 maj 2020. Regeringens inriktning är att en proposition om försvarspolitisk inriktning ska lämnas till riksdagen under hösten 2020, och att ett nytt försvarsbeslut ska träda i kraft den 1 januari 2021.[…]

I maj 2020 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen av försvarspolitiken (Ds. 2019:8) till försvarsministern och sedan dess har beredningen varit vilande. I augusti 2019 kom regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna överens om att successivt öka nivån på anslagen till det militära försvaret med 25 miljarder kronor under perioden 2021 – 2025. I november 2019 redovisade Försvarsmakten, Försvarets materielverk och övriga försvarsmyndigheter sina underlag inför det kommande försvarsbeslutet. Under januari och februari 2020 samlade försvarsministern företrädare för riksdagens partier för analyser av myndigheternas underlag. Läs pressmeddelande