Forsvaret bekrefter: Russland utestengt fra Nato-øvelsen «Joint Viking», abcnyheter.no

For første gang er russiske observatører nektet adgang til å overvåke en Nato-øvelse på norsk jord.

Selv om årsaken er opplagt, er det likevel et veiskille i det mangeårige arbeidet med å bygge tillit og forutsigbarhet ved hjelp av gjensidig åpenhet mellom Russland og Nato.

Fungerende kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, kommandørkaptein Thomas Gjesdal, har denne forklaringen på hvorfor Russland ikke lenger er ønsket som observatør.

– Det handler om den situasjonen vi står i, sikkerhetssituasjonen i Europa og bakteppet med at Russland gjennomfører en angrepskrig mot Ukraina, sier Gjesdal. Läs artikel