Förslag att svenskt deltagande i olika insatser i Mali fortsätter, riksdagen.se

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen samt i den militära insatsen Task Force Takuba i Mali. […]

I september 2020 inleddes en övergångsperiod på 18 månader för återgång till folkvalt styre i Mali, men processen går långsamt. Senast i maj 2021 genomfördes en militärkupp i landet. Utskottet håller med regeringen om att Minusma fortsatt har en viktig roll att spela i Mali. Ett svenskt deltagande kan bidra till förbättrad säkerhet, långsiktig stabilitet och stöd till den politiska övergångsprocessen.[…]

Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag att förlänga Sveriges deltagande i Minusma till den 31 december 2022. Den svenska väpnade styrkan ska högst bestå av 470 personer. Detta gäller under förutsättning att det finns ett giltigt mandat för styrkan från FN:s säkerhetsråd. […]

Regeringen bedömer att Mali har ett fortsatt behov av internationellt militärt stöd via Task Force Takuba, vilket utskottet instämmer i.

Mot den bakgrunden föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ställa en svensk väpnad styrka om högst 250 personer till förfogande till den 31 december 2022. Under första kvartalet 2022 ska det svenska förbandet kunna stödja och förstärka pågående insatser. Senare under året ska förbandet övergå till att stödja insatsen med en enhet som kan bidra med avancerad sjukvård. […]

Flera partier har reservationer mot förslagen. Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig delvis mot utskottets förslag att förlänga FN-insatsen i Mali.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig delvis mot utskottets förslag att förlänga Task Force Takuba-insatsen. Vänsterpartiet föreslår att riksdagen säger nej till utskottets förslag om ett fortsatt deltagande i Task Force Takuba-insatsen i Mali. Läs förslaget