Forsker og offiser i ny bok: USA-styrker i Norge kan bety økt risiko, vg.no

Norske myndigheter må ta en del av ansvaret for at Russland har rustet opp militært i Norges nærområder i nord, hevder forsvarsforsker og oberstløytnant Tormod Heier i en ny bok.

Heier skriver at manglende satsing på et større forsvar fra Solberg-regjeringen har gjort Norge mer avhengig av styrker fra USA til å avskrekke Russland i nordområdene. Dermed er også den norske handlefriheten i forhold til Russland svekket, mener han.

«Russerne frykter ikke Norge. Russerne frykter bare USA», skriver Heier i sin nye bok «En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen 2014–2021».

«Mer avhengighet til USA og Nato betyr også at det norske handlingsrommet blir mindre. Dermed øker risikoen for at kriser i norske nærområder kan gå i en retning som ikke nødvendigvis er i norsk interesse», skriver han.

– Hva er problemet med å invitere USA inn, Heier?

– Da inviterer vi en stormakt som bærer med seg en annen kultur for hvordan man håndterer spente situasjoner. Norske myndigheter er opptatt av å avverge krise. Mens USA er mer opptatt av å vinne en krise med Russland, som USA anser som en strategisk konkurrent. Norge, derimot anser Russland som en legitim aktør i de norsk-russiske grenseområdene, sier han til VG.

Tormod Heier viser i boken til at regjeringen til Erna Solberg fikk tydelige signaler fra tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om at en langtidsplan uten betydelig satsing på Forsvaret, ville gjøre Norge mer avhengig av militær hjelp fra Nato og USA. Läs artikel

Läs också presentation av Heiers bok Et farligere Norge? av Mats Björkenfeldt