Förre statsministern Paavo Lipponen om Ukrainakriget: Finland och Sverige behöver ett starkare EU, na.se

Lars Ströman, ledarskribent

Paavo Lipponen är en av de finska statsministrar som har suttit längst. Han var en av nyckelpersonerna för att forma EU:s politik gentemot Ryssland. NA:s Lars Ströman har träffat Paavo Lipponen för att prata om Ukraina-kriget, Nato och relationerna mellan Sverige och Finland. […]

EU är det samarbete som både Sverige och Finland redan är med i. Vad borde Ukrainakriget leda till?

– Vi måste utveckla EU till en starkare union. Om vi vill bygga ut försvaret måste vi vara starka ekonomiskt och teknologiskt. […]

Samtidigt finns en insikt i Finland att även om ni är med i Nato eller EU, så kan ni aldrig vara helt säkra på att andra länder ställer upp.

– Det absolut grundläggande är vårt nationella försvar. Det krävs en enorm styrka även för den som skulle enbart attackera Finland. Vi har ett vältränat militärt försvar. Det handlar i grund och botten om utbildningsnivån.

– Någon gång i mitten av 90-talet observerade jag tillsammans med försvarsminister Anneli Taina artilleriövningar i Lappland. Det var tungt artilleri som sköt mot ett mål. Det franska parlamentets försvarsutskott var där och observerade. Sedan presenterade man eldledarna för fransmännen. Det var reservister som utbildades till reservofficerare, 19-20-åriga pojkar. Fransmännen var helt imponerande: ”Är de inte professionella?”.

Hur ställer du dig till Nato-medlemskap?

– Det var under mina regeringar som vi etablerade den linje Finland nu har. Militär alliansfrihet, ett starkt nationellt försvar och så ska vi stå så nära Nato som möjligt inom ramen för Partnerskap för fred (en sidoorganisation till Nato, reds anmärkning).

– Nu har vi två alternativ: Nato-medlemskap eller ett förstärkt samarbete med vår viktigaste partner, Förenta staterna. Läs intervjun