Följer Sverige i danskarnas Nato-fotspår? svd.se

[…] – Det öppnar en möjlighet för ett större nordiskt samarbete inom Nato, men samtidigt är man i Danmark spänd på vad svenskarna och finländarna tänker kring sitt medlemskap, förutom att det ska vara en säkerhet mot Ryssland, säger Rasmus Brun Pedersen, lektor i statsvetenskap vid Århus universitet.

Det handlar om vad för typ av medlemsland Sverige vill vara. […]

– Vi är väl det land i Nato som bidrar med flest soldater i förhållande till vår storlek och vi bidrar även till farliga operationer. Danmark har i princip satt hela sitt försvar – alla flyg, alla skepp och alla soldater vi har – in i Natoberedskapen, säger Peter Viggo Jakobsen, lektor vid den danska försvarshögskolan, Forsvarsakademiet.

Landet har exempelvis deltagit i Natoinsatser i Kosovo, Irak och Afghanistan. I nuläget stöttas Natotrupperna i Baltikum med närmare 1 000 danska soldater. Genom åren har Danmark dessutom varit en del av flera FN-ledda uppdrag och har även varit aktivt i insatser tillsammans med USA och Frankrike.

– Amerikanerna och andra stormakter värderar det högt. Det började efter att Berlinmuren föll. Då började USA, Nato och FN att efterfråga soldater till internationella operationer, säger Jakobsen.

Vägvalet kan ses som en kompensation för den danska oviljan att leva upp till Natostandarden om att årligen satsa motsvarande två procent av BNP på försvaret. Läs artikel