FN: Ingen ljusning i Sahel, svd.se

Säkerheten och oron i Sahel minskar möjligheterna att förbättra livet för miljontals människor som lider under ständigt hot om nya terrorattacker – attacker som varje dag kräver nya dödsoffer.

Jean-Pierre Lacroix, chef för FN:s fredsbevarande insatser, varnar i FN:s säkerhetsråd om läget i regionen.

– Barn kan inte längre gå i skolan och många har inte tillgång till grundläggande sjukvård, varnade han under mötet om den specialstyrka, G5 Sahel, som Tchad, Mali, Burkina Faso, Niger och Mauretanien upprättade 2016 för att möta hotet från jihadistgrupper.

Styrkan ökar sin insats men står inför ”enorma utmaningar”, säger Lacroix, och pekar på en lång rad hinder att bemästra, från logistiska problem och politisk oro till att många som stridit i Libyen har kommit tillbaka till Sahel och ansluter sig till terrorgrupper.

– Det finns en risk att allt det som uppnåtts genom den gemensamma styrkan går förlorat, säger Lacroix. Läs artikel