Flera länder signalerar vilja att stödja Finland ifall av ryskt hot under Natoprocess, hbl.fi

Flera centrala Natomedlemmar har hört sig för om vilket slags säkerhetsstöd Finland vore betjänt av om vi ansöker om medlemskap, uppger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) i samband med Natos utrikesministermöte i Bryssel.

Bakgrunden är att Finland kan vara extra sårbart från den dag en medlemsansökan lämnas in till den dag den godkänns. Nato kan behandla en ansökan snabbt, men godkännandet måste ratificeras i vart och ett av de 30 medlemsländerna.

Utifrån de samtal som Haavisto fört med sina kolleger i Natoländer väntas ratificeringsprocessen ta 4–12 månader i anspråk, även om många länder lovat prioritera ratificeringsprocessen i rådande säkerhetspolitiska läge.

– Flera länder har mycket aktivt hört sig för och frågat vilket slags stöd vi skulle behöva. De hänvisar till både säkerhetsstöd och diplomatiskt stöd. Jag tackade dem för erbjudandena och svarade att vår process inte än är i det skedet, men att vi är beredda, säger Haavisto på en pressträff efter mötet.

Haavisto är noga med att processen går rätt till. Nästa vecka ska regeringen lämna en redogörelse om det förändrade säkerhetsläget till riksdagen, som ska behandla den med början efter påsk. Senare i vår väntas såväl partierna som riksdagen forma sina ståndpunkter och analysera om det förändrade säkerhetsläget ger Finland en anledning att lösa in den så kallade Natooptionen. Samtidigt ska den samordningsgrupp som riksdagens talman Matti Vanhanen (C) leder diskutera frågan med regeringen och republikens president. Läs artikel