Finland deltar i övningen Steadfast Jupiter 2021, puolustusvoimat.fi

Finland deltar i den Natoledda stabsövningen Steadfast Jupiter 2021 under tiden 19 – 28.10.2021.

Stabsövningen Steadfast Jupiter 2021 (STJU21) leds av Nordatlantiska försvarsorganisationens (Natos) styrkor Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) 19 – 28.10.2021. Från Försvarsmakten deltar ca 30 stabsofficerare i övningen, av vilka ca en tredjedel arbetar i Norge, i Stavanger och resten som förbindelseofficerare i olika stabsstrukturer inom Nato.

Finland deltar i övningen i rollen som kompanjonsland. STJU21 erbjuder Finland en möjlighet att öva samverkan mellan staber med Nato i störningssituationer under normala förhållanden och utvecklar samtidigt samarbetet med flera för Finland viktiga kompanjonsländer och organisationer som deltar i övningen.

Statsrådets försvarsredogörelse ”Finland stärker försvarssamarbetet och utvecklar samverkansförmågan med de mest centrala partnerna för alla säkerhetssituationer som påverkar Finland. Finland bör ha en förmåga att agera tillsammans med sina viktigaste partner, då särskilt beslut om det fattas, även i krissituationer.” Läs pressmeddelande