Faren for krig i Norge er mer overhengende enn på noe tidspunkt siden 1970-tallet, vl.no

Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator

[…] Tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide hevdet på NRK at «Dette er tiden for fordømmelse, ikke forståelse». Det er lett å være enig med sentimentet, men nå er ting så farlig at det er grovt uansvarlig å basere vår politikk på noe annet enn kjølig analyse. Det er aldri klokt å slutte og forstå motpartens motiver. […]

Utenriksminister Huitfeldts avventende linje i konflikten var lenge betryggende. Men nå har regjeringen snudd, og Norge gir likevel våpen til Ukraina. Dette er et risikabelt brudd med det 50 år gamle forbudet mot å sende våpen til land i krig. Et forbud som har tjent Norge vel.

Venstreleder Guri Melby krever at alle de 40.000 soldatene i Nato Response Forces skal sendes til Øst-Europa. Det inkluderer norske styrker og betyr at våre soldater kommer nærmere konflikten. Det vil være uklokt i en så anspent situasjon vi ser utspille seg nå.

Ved å vanskjøtte sine forsvar har Europa redusert prisen på aggresjon. Vi bør ikke oppsøke en krig vi ikke er forberedt på. Nå er tiden for å snakke lavmælt og ruste opp det norske forsvaret. Raskt. Läs artikel