Fakta som försvarsledningen blundar för, sla.se

Per Blomquist, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin

[…] Försvarsminister Peter Hultqvist bär huvudansvaret för att förbereda Sverige på att delta i krig mellan stormakterna USA och Ryssland. Detta skulle innebära stora förluster och sönderslagen infrastruktur för oss. Och det sker trots att militär sakkunskap har visat att ett självständigt försvar av vårt markterritorium kan godtas av Ryssland och USA och sålunda verka krigsavhållande.

Detta är militära fakta som vår försvarsledning blundar för. Den söker hjälp från USA som omöjligt kan förekomma Ryssland, som med sin närhet rustar med moderna robotmedel för sitt försvar och sitt oberoende.

Det är märkligt att vår statsminister inte inser detta när all litteratur visar hur freden vinner terräng. Det är alltid freden vi bör satsa på – inte kriget, allt enligt ambassadör Krister Bringéus, som åt regeringen utredde Sveriges läge ur ett fristående perspektiv. Läs artikel