Expert: Sverige vill stärka relationen till USA, svd.se

Sveriges beslut om att köpa luftvärnssystem från USA i stället för en europeisk variant är en tydlig signal. Men kostnaden lär bli större än vad som sägs och risken är att systemet tränger undan annan verksamhet i Försvaret, säger en expert.

– Jag är väl inte så förvånad egentligen, det är ett system som används av andra europeiska länder, som Tyskland och Polen, vilket gör det lättare att samarbeta när grannar har ett sådant system, säger Stefan Ring, militärstrategisk expert verksam vid Försvarshögskolan.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) hävdar att Försvarsmaktens rekommendation låg bakom valet, något inte Stefan Ring köper fullt ut.

– Jag upplever väl ändå att man ytterligare vill förstärka samarbetet med USA. Och det är inte minst viktigt när utrikesdepartementet och försvarsdepartementet har lite olika agendor för vår säkerhetspolitik…

Samtidigt uttrycks från politiskt håll, även från Hultqvist, en viss oro för att det nya systemet kan bli en gökunge som tränger undan annan försvarsverksamhet. JAS Gripen och Patriot kan ta mycket pengar från armén och marinen…

Dessutom finns en risk i att Sverige blir alltför beroende av amerikansk försvarsindustri och om man beaktar det hade det varit bättre att satsa på det fransk-italienska alternativet, säger Stefan Ring. Läs artikel