EU utreder militärutbildning för Ukraina, gp.se

Redan före Rysslands nya attack mot Ukraina i våras diskuterade EU-länderna att införa någon form av utbildningsinsats för att hjälpa den ukrainska militären. Nu tas ytterligare steg i den riktningen.

– Behoven är enorma. Alla medlemsstater är överens om att dra i gång det nödvändiga arbetet för att definiera parametrarna för en EU-insats, säger utrikeschefen Josep Borrell på sin presskonferens efter tisdagens informella EU-försvarsministermöte i Prag.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) är nöjd:

– Det här är ju en fråga som vi från svensk sida varit med och drivit på för att kunna få igenom. Vi har ju tagit upp det här flera gånger i samband med försvarsministermöten i EU, säger han efter mötet. […]

För svensk del håller Hultqvist med om att den ”samlade förmågan” i försvarsmakterna måste upp. Men han gillar inte tanken på att samordna till den grad så att det bara finns ett fåtal vapensystem att välja mellan.

– Det är en tanke vi inte tror på. Det är en tanke som vi avvisar. Vi tror att det måste finnas många olika typer av vapensystem och att de här också tillåts konkurrera med varandra. Vi kan inte ha en likriktning på den här punkten inom EU. Det skulle också strida direkt mot svensk vapenindustris intressen, säger Peter Hultqvist i Prag. Läs artikel