EU kan bättre än sanktioner, dagensarena.se

Benedicte Berner-Eyde, associate vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvard University. Örjan Berner, tidigare ambassadör i Sovjetunionen/Ryssland.

EU-ländernas utrikesministrar diskuterade vid möte den 26 januari i Bryssel utvidgade sanktioner mot Ryssland. EU-parlamentet och flera medlemsstater har föreslagit sådana som reaktion på mordförsöket och arresteringen av Aleksej Navalnyj. Ministrarna kunde inte enas och ska mötas igen. Därtill ska vid nästa EU-toppmöte i slutet av mars en ”strategisk diskussion” hållas om EU:s förbindelser med Ryssland. I denna ”strategiska diskussion” torde EU-ledarna behöva granska de resultat som uppnåtts med tidigare politik, överväga Rysslands reaktion på utvidgade sanktioner, agera på ett sätt som för in tvångsmedel i en politisk/diplomatisk kontext och som kombineras med andra åtgärder. USA under en ny administration kommer säkert att aktivt söka påverka denna process. Hur kan västlig politik hjälpa till att påverka läget i Ryssland? Läs artikel