Ett svenskt Natomedlemskap skapar en instabil värld, dn.se

Ola Tunander, professor emeritus vid fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo

Det finns tre viktiga slutsatser för Sverige att dra av kriget i Ukraina.

För det första behöver vi inte oroa oss för att Vladimir Putins Ryssland vill erövra ett västligt land. Om vi ser till en tumregel för invasioner och ockupationer i amerikansk militärteori har Ryssland gått in med mindre än en femtedel av de styrkor som hade varit nödvändigt. De borde ha gått in med minst en miljon man för att lyckas.

Ryssland hade kunnat gå in med en mycket större styrka, men gjorde det inte. Vi kan därför säga med säkerhet att Ryssland inte ville erövra Ukraina, och om man inte vill ta Ukraina kommer man inte att ta ett nordiskt land. […]

För det tredje lär oss kriget i Ukraina att Ryssland kan slå ut vitala militära baser. Ryssarna kan sätta in missiler som den hypersoniska Kinzjal med en räckvidd på 2 000 kilometer för att slå ut alla USA-baser i Norden under de första minuterna av ett eventuellt framtida krig.

Mot det finns inga motmedel. Ett Natomedlemskap ger därför knappast någon fördel.

I praktiken kan dessa USA-baser användas för ett angrepp på Ryssland, men bara i de första minuterna av ett krig innan ryssarna slår tillbaka. Sedan skulle dessa baser bli utplånade.

Ett medlemskap i Nato innebär kort sagt att vi bygger upp en destabiliserande militär struktur. Allt handlar om vem som slår till först. I stället för stabilitet skulle ett Natomedlemskap för Sverige och Finland skapa en instabil värld. Läs artikel