Ett dilemma som kan lösas med politik och diplomati, sla.se

Per Blomquist, ledamot av Krigsvetenskapsakademien

Med USA och Ryssland gränsnära varandra befinner de båda stormakterna sig i ett säkerhetspolitiskt dilemma. Detta dilemma kan lösas med politik och diplomati. Krig skulle ge oerhörda förluster på båda sidor med de militära medel som antagonisterna förfogar över.

Detta insåg ambassadör Krister Bringéus som på uppdrag av regeringen genomförde en utredning om förhållandena i vårt närområde. Hans slutord lyder:

”En konflikt i Sveriges närområde må vara mycket osannolik. Men konsekvenserna, om den likväl skulle bryta ut, riskerar att bli katastrofala. Den politiska ledstjärnan måste därför vara att ge det bidrag vi kan till att detta överhuvudtaget inte inträffar.” […]

Antagonismen hotar med krig mellan stormakterna. Sverige har ett militärstrategiskt läge i Nordeuropa vars betydelse intresserar alla Sveriges kringliggande stater och även USA.

Sverige kan endast försvara sin självständighet och sin suveränitet med ett defensivt försvar i vår gynnsamma terräng över hela vårt markterritorium. För detta krävs allmän värnplikt med rätt utbildning och rätt utrustning. Läs artikel