En forbrytelse kan aldri forsvare en annen, men hykleri kan påpekes, dn.no

Få med deg det som teller - Les DN i 4 uker for 1 kr. Bestill her Jardar ØstbøJardar Østbø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

[…] Russland bryter Ukrainas suverenitet. USA og/eller Nato har brutt andre staters suverenitet ved å intervenere militært. Mer (Bosnia) eller mindre (Irak) gode grunner bak intervensjonene rokker ikke ved at suverenitetsprinsippet, dersom man tolker det som absolutt og ufravikelig, ble brutt. Dette er de fleste enige om. […]

Fra Moskvas perspektiv er det umulig å tro at Natos engasjement for en gang i fremtiden å kunne tilby medlemskap til Ukraina er et idealistisk forsvar for et prinsipp som Vesten selv har brutt ved anledning, og dessuten bidratt sterkt til å utvanne gjennom 30 år. Sovjetiske og russiske delegasjoner ble i perestrojka -perioden gjentatte ganger lovet, i fullstendig utvetydige ordelag, at Nato ikke skulle utvides. Den gang kunne man altså gi slike løfter, uavhengig av hva østeuropeiske nasjoner ønsket, men nå er plutselig suverenitet blitt hellig? Läs artikel