Ekspert om russisk delelinje-utspill: − Bør tas på alvor, vg.no

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland ble undertegnet i 2010 og opprettet en grenselinje mellom de to landene i Barentshavet.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA vil presidenten for Dumaen, Vjatsjeslav Volodin, at nasjonalforsamlingen skal vurdere å skrote avtalen. […]

Nupi-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen sier til NTB at det er all mulig grunn til å ta denne typen trusler alvorlig, særlig gitt det russiske handlingsmønsteret den siste tiden.

– I første omgang er det en slags trussel. Men hvis vi skal resonnere ut ifra det mønsteret russiske myndigheter har operert med de siste årene, er det ofte slik at slike trusler faktisk følges opp, sier hun.

Hun tolker det russiske utspillet som nok et tegn på at Russland i økende grad ser på Norge som en del av det kollektive Vesten, snarere enn en selvstendig pragmatisk aktør. Dette fordi Norge har innført omfattende sanksjoner mot Russland på lik linje med resten av Nato og Vesten.

– Handlinger på norsk side tolkes ikke i beste mening, det tolkes bare inn som små komponenter i en større vestlig fiendtlig offensiv mot Russland, sier Wilhelmsen. Läs artikel