Ekonomiska sanktioner ett tveeggat svärd, hbl.fi

Jan-Peter Paul, docent expert internationella sanktioner, Helsingfors

Citat från Hufvudstadsbladet den 23 februari:

[…] De planerade ekonomiska sanktionerna mot Ryssland när det gäller Ukrainakrisen är kanske de mest omfattande någonsin. De omfattar antagligen både Wassenaar-avtalets och Australiengruppens kontrollistor samt sanktioner mot individer i Rysslands politiska, ekonomiska och militära ledning. Finansiella sanktioner anses vara de mest effektiva sanktionerna. De hindrar ett land att bedriva utlandshandel, begränsar investeringar och anskaffning av kritiskt råmaterial, komponenter och processer. Deras målsättning är att frysa ut landet från internationell ekonomisk verksamhet.

Ryssland (Sovjetunionen) har varit mål för ekonomiska sanktioner sedan 1940-talet via det så kallade Cocom-avtalet som omfattade cirka 66 länder. Finland var också indirekt en del av Cocom. Ryssland har därför omfattande erfarenhet av att verka under stränga globala ekonomiska sanktioner under årtionden. Ryssland har en lång landgräns till många länder via vilken det kan bryta sanktionsregimer, landet har en omfattande valutareserv på 600 miljarder dollar (enligt vissa medier) och betydande naturrikedomar. Ryssland är en av världens största producenter av vete och har en relativt kunnig arbetskraft. Ryssland har även ett antal företag internationellt via vilka sanktionsregimer kan brytas. Dock föll Sovjetunionen ekonomiskt och teknologiskt sönder först då det tvingades, under Reagan-regimen, att inleda en omfattande teknologisk kapprustning bland annat i rymden. Landets ekonomi klarade helt enkelt inte av detta.

Ryssland kan också införa omfattande motsanktioner gentemot många EU-medlemsstater inklusive Finland, landet kan inleda ett omfattande hybridkrig mot det globala internet och regionala och lokala servrar. Landet kan manipulera börserna, aktie- och råvarupriserna och inte minst inleda fientlig verksamhet (diversion) i Syd- och Latinamerika, Asien, Mellanöstern såsom på 1970-talet. Ryssland har enligt min mening stora möjligheter att störa den internationella och globala handeln i samarbete med sina nya allierade bland annat Kina.