Detta måste med i Nato-förhandlingarna, dagensarena.se

Veronica Palm

[…] Låt oss räta på ryggen och göra vad vi kan för att behålla så mycket som går av det som ett litet alliansfritt land kunnat göra. Världen behöver det. Jag vill skicka med tre punkter till de som eventuellt ska förhandla Nato-medlemskap.

Inga kärnvapen på svensk mark. Nato är ett paraply för världens största kärnvapenarsenaler. Jag behöver inte argumentera kring det totalt galna i ett massförstörelsevapen som dödar urskillningslöst över en stor yta och förintar möjligheten till fortsatt liv under generationer framåt. Det är orimligt att ställa vårt land under det paraplyet, men om det nu ändå sker så måste vi säkerställa att det i vart fall inte finns några kärnvapen placerade på svensk mark och att vi även fortsättningsvis kan neka bestyckade båtar från att angöra svensk hamn.

Fortsatt globalt nedrustningsarbete. Idén om kapprustning för fred är en av de sämre resterna från Kalla kriget. Mer vapen ökar risken för krig. Nej, jag är inte naiv. Jag fattar att den som ligger i krig behöver vapen. Läs artikel